Om KTS

Spørg en vejleder

Søg på KTS

Din uddannelsesplan

Din uddannelsesplan

Inden skolestart skal du til en uddannelsessamtale med en kontakt-lærer. Sammen udarbejder I en uddannelsesplan, der beskriver dit foreløbige uddannelsesforløb.

 

en vejledningssamtale

 

Kontaktlæren

Kontaktlæreren er din hjælp og støtte gennem alle dine skoleophold. I skal sammen lave en uddannelsesplan, så det er fastlagt, hvad uddannelsen går ud på. Planen snakker I om undervejs i din uddan-nelse, og I laver om på den, hvis det er nødvendigt. Din kontaktlærer er dit faste holdepunkt under hele uddannelsen.

 

Uddannelsessamtale

Før du starter på teknisk skole, bliver du indkaldt til en uddannelses-samtale med din kontaktlærer. Her finder I sammen din vej gennem uddannelsessystemet. Samtalen gør det lettere for dig at finde den bedste og mest interessante måde at nå det, du vil. Det I bliver enige om, bliver skrevet i en uddannelsesplan.

 

Uddannelsesplan

Din uddannelsesplan er det, du og din kontaktlærer er blevet enige om under din uddannelsessamtale. Planen skal du bruge til at planlægge, sammensætte og beskrive dit uddannelsesforløb. I din uddannelsesplan kan du altid se, hvor langt du er i dit uddannelses-forløb. Uddannelsesplanen kan hele tiden tilpasses dine behov og ønsker.

 

Uddannelsesbog

En uddannelsesbog er din personlige mappe, hvor du samler alt om din uddannelse. Det er her, du har din uddannelsesplan, oversigt der viser hvordan uddannelsen er bygget op, dine evalueringer, eventu-elle eksamenskarakterer, skolevejledninger og dine praktikerklæ-ringer. I uddannelsesbogen kan du følge med i, hvordan du når de mål, du har sat dig sammen med din kontaktlærer.


Indhold på kts.dk

Få teksten læst op|Kontakt KTS|Telefon: 3586 3586|Opdateret: d. 26-04-2010
© Copyright KTS 2014. Materialet må ikke gengives uden tilladelse jævnfør lov om ophavsret.