HER: close1

Vi har fået ny hjemmeside og indholdet på denne underside er ikke længere aktuelt.

Klik dig videre i menuen herover

Htx Vibenhus

HTX Vibenhus er et levende, naturvidenskabeligt gymnasium på Østerbro, hvor det faglige og sociale er i centrum.

 

Er du interesseret i at komme på besøg og opleve Vibenhus' gode stemning er du meget velkommen til vores informationsaftener (se faktaboks til højre) eller kontakt:

 

Jesper Rasmussen: , 3586 7302 eller 2443 3614

 

 

Se elevernes egne produktioner om to af Vibenhus' studieretninger og læs om de øvrige nedenfor:

 

 

Reklamefilm HTX Vibenhus 

www.youtube.com/watch?v=EYojl2In5uc

 

 

 

Reklamefilm HTX Vibenhus 

 www.youtube.com/watch?v=P5lV-T7MYPY

 

 

HTX Vibenhus giver dig mulighed for at få en naturvidenskabelig studentereksamen.

 

Htx er en naturvidenskabelig studentereksamen, hvor fokus er på de naturvidenskabelige fag som matematik, fysik og kemi. I uddannelsen lægges der endvidere vægt på fag som teknologi, kommunikation og it, dansk, engelsk og samfundsfag.

 

Htx er ligesom de øvrige gymnasiale uddannelser (stx og hhx) bygget op med et grundforløb, der løber over ½ år og efterfølges af 2½ år på den valgte studieretning. Vi arbejder meget projektorienteret og tværfagligt, hvilket både giver dig et solidt fagligt fundament og gode arbejds - og studievaner.

 

På Htx Vibenhus tilbyder vi følgende 5 studieretninger:

 

  • Science: Matematik A, Fysik A og Idéhistorie B
  • Biokemi: Matematik A, Kemi A og Biologi B
  • Teknologi og Design: Teknologi A, Design B og Innovation C
  • Geovidenskab: Matematik A, Geovidenskab A og Samfundsfag B
  • Kommunikation og Innovation: Kommunikation og IT A, Samfundsfag B og Innovation C

 

Vibenhus  - et levende gymnasium på Østerbro 

Vibenhus er et levende gymnasium på Østerbro. Et veludviklet og gennemprøvet samarbejde mellem elever og lærere er grundstammen på Vibenhus. Der er tværfaglige projekter, studieture, lektiecafé, fredagscafé, ølbrygning, fester, et aktivt elevråd og undervisning med forbindelse til omverdenen. Ved alle sociale aktiviteter er der naturligvis lærere tilstede.

 

Studieture

På Htx Vibenhus har vi hvert år studieture. På 1. htx tager vi på en fælles introtur i august i tredage, hvor formålet er at opbygge og styrke de sociale relationer, så eleverne kan få et godt arbejds - og studiemiljø.

På 2. og 3. htx tager vi en uge på studietur i efteråret. Turen går til en destination i Europa, hvor fokus er at knytte an til et større projekt, der udarbejdes på skolen. Studieturene i 2. og 3. htx er begge en del af undervisningen og kan indgå i eksamen på 3. år.

 

PC-ordning

Htx Vibenhus er et IT-gymnasium, hvilket betyder, at alle lokaler har trådløst netværk, og at vi anvender bærbare pc'er i undervisningen, hvilket er et vigtigt arbejdsredskab for både elever og lærere. Derfor har vi en pc-ordning, hvor eleverne får tilbudt at leje en bærbar computer i deres tid på gymnasiet.

 

Andre informationer

 

 

 

 


Kontakt

Afdelingens adresse:

Jagtvej 163
2100 København Ø

Info-arrangement

Htx Vibenhus holder følgende info-arrangementer i 2015:

 

  • Tirsdag den 20. januar 2015 kl. 19
  • Mandag den 26. januar 2015 kl. 19
  • Torsdag den 5. februar 2015 kl. 19

 

Informationsaften for 0.htx (vores gymnasieforberedende 10. klasse):

  • Mandag den 20. januar 2014, kl. 19